Millainen on onnistunut liiketoimintakauppa? Kuinka löydän yritykselleni jatkajan? Myynkö yrityksen vai liiketoiminnan? Liiketoiminnan kaupassa kysymyksiä varmasti riittää, eikä niihin voida vastata yksiselitteisesti. Yhtä oikeaa mallia toimia, kun ei ole olemassa.

Mielestäni jotain voidaan kuitenkin yleistää liiketoiminnan kaupankin yhteydessä. Miten siis toimia, kun halutaan tehdä kauppa ja saada omalle yritystoiminnalle jatkaja?

Ensin on tehtävä itselle selväksi, olenko myymässä liiketoimintaa, koko yrityksen vai vain osan yrityksen omaisuudesta. Ensimmäisenä on siis rajattava ja päätettävä, mitä olemme tekemässä. Tämä on ensimmäinen asia, joka voidaan yleistää.

Kun myynnin kohde on selvillä, määritellään seuraavaksi tavoitehinta. Hinnan määrityksessä kannattaa ottaa huomioon seuraavia seikkoja;

  • Mikäli kauppaan kuuluu käyttöomaisuutta (koneita ja kalustoa), selvitä realistinen jälleenmyyntihinta
  • Laske vaihto-omaisuuden määrä (varaston arvo) kriittisesti ja ota huomioon mahdollinen epäkurantti tavara
  • Pyydä tilitoimistoasi tarkastamaan, että kaikki kulut on kirjattu oikein kirjanpitoon. Poistot, palkkojen sivukulut sekä lomapalkkavelka sivukuluineen on kirjattu kuukausittain jne. Ostaja haluaa tutustua yrityksen tilinpäätökseen ja myös haluaa viimeisimmän kuukauden tuloslaskelman ja taseen, jos tilikausi on kesken.

 

Yrityksen omistuksessa olevan toimitilan hankintameno saattaa olla suurempi tai pienempi kuin sen nykyinen jälleenmyyntiarvo. Jos arvo on pienempi, kannattaa miettiä, rajataanko se kaupan ulkopuolelle ja etsitään toimitilalle joku toinen ostaja. Toinen vaihtoehto on hyväksyä toimitilasta myyntivoitto tai myyntitappio. Vaihtoehdot vaihtelevat yritysmuodon sekä sen mukaan, mitä on päätetty myydä.

Samalla, kun mietitään tavoitehintaa, kannattaa mielestäni miettiä myös tavoitteita kaupalle. Haluanko realisoida mahdollisimman korkeaa hintaan vai onko minulla vähän ”pehmeämpiä tavoitteita”? Provosoin näillä ”pehmeämmillä tavoitteilla” miettimään ostajan mahdollisuuksia toiminnan jatkamiseen pitkäjänteisesti.

Voidaan kysyä myös toisin päin, haluanko nähdä, että aloittamani liiketoiminta, mahdollisesti myös yrityksen nimi säilyy vielä vuosien päähän. Se voi myös olla yksi arvo liiketoimintakauppaa päätettäessä. Voihan osa kauppahintaa olla sidottu myös yritystoiminnan tuleviin tuottoihin. Muotoja ja mahdollisuuksia löytyy, kunhan meillä on focus selvillä. Eli mitä myymme ja mitä tavoittelemme. Tämä on toinen yleistys, jonka uskallan tehdä.

Valitettavan usein näkee hyvinkin epärealistisia kauppaehtoja ja hintapyyntöjä, joita perustellaan ”elämäntyöllä”. Sillä ei valitettavasti ole ostajalle arvoa. Usein myyjä ja yritys ovat ns. yhtä eli yrittäjä on toiminut yrityksessään lähinnä yksin, silloin yritystoiminta henkilöityy eikä yrityksellä ole sen jälkeen arvoa, kun yrittäjä astuu viimeisen kerran ovesta ulos.

Liikearvo kutistuu nollaan, ja yrityksen arvoksi jää käyttö- ja vaihto-omaisuus, mahdolliset lisenssit tai yksinmyyntioikeudet. Sen jälkeen mietitään onko käyttöomaisuus enää käyttökelpoista, pitäisikö olla nykyaikaisempaa? Montako vuotta koneella on käyttöikää tai onko vaihto-omaisuudella oikeaa myyntiarvoa vai onko se pilaantunut?

Tässä vaiheessa mahdollinen ostaja arvioi, kuinka paljon hän joutuu panostamaan, mikäli hän aloittaa liiketoiminnan nollasta. Hänellä ei ole ”rasitteena” epäsopivia kalusteita tai vaihto-omaisuutta. Kuinka kauan hän voi odottaa, että mahdollinen liiketoiminnan myyjä eli kilpailija pysyy markkinoilla, jonka jälkeen asiakkaista tulee uusjako ja myös mahdolliset myyntisopimukset ”vapautuvat”.

Ehkä nyt maalailin vähän synkkiäkin kuvia, mutta ajatukseni on herättää yrittäjiä miettimään ja suunnittelemaan hyvissä ajoin eläkkeelle jääntiä ja ylipäätään liiketoimintaansa, että se on ns. myyntikunnossa. Valinta on myös se, että ajetaan liiketoiminta hallitusti alas, mutta jos ajatus on etsiä omalle liiketoiminnalle jatkaja, suunnittele ja pyydä ulkopuolisen mielipide. Lasketa myös veroseuraamukset.

Apua löytyy ja ensimmäisenä varmasti kannattaa kääntyä oman tilitoimistosi puoleen, jossa voit vaihtaa ja testata ajatuksiasi.

Sitten vain suunnittelemaan liiketoimintakauppoja!