Olemme Tiliarja Oy:ssä huomanneet, että useimmille pienemmille yrityksille taloushallinto tarkoittaa lähinnä lakisääteisen kirjanpidon ja viranomaisilmoitusten tekemistä. Tämä ns. ulkoisen laskennan ajatusmaailma jättää kokonaan huomiotta aktiivisesti hoidetun sisäisen taloushallinnon tuomat mahdollisuudet liiketoiminnan parempaan suunnitteluun. Puhumattakaan yrityksen katteen maksimoimisesta, selvän rahan säästämisestä ja mahdollisuudesta yritykselle ja yrittäjälle tehdä parempaa tulosta.

Sisäisen laskennan käytännöt ovat käytössä ja arkipäivää monissa suuryrityksissä. Niissä käytännöt on myös viilattu toimiviksi johdon apuvälineiksi, ja ne toimivat kaikkien talouspäätösten pohjana. Entä pienet ja keskisuuret yritykset? Miten niissä yrittäjän kannattaisi lähestyä sisäistä laskentaa ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia?

Tiliarja Oy lähti rakentamaan uutta palvelumuotoa mielessä pienen ja keskisuuren yrityksen bisneksen kehittäminen ja talouden hyvä hallinta. Syntyi palvelu nimeltään TILIARJA TALOUSPÄÄLLIKKÖ©. Se tuo suuremmista yrityksistä tutut käytännöt ja työkalut myös pienyrittäjän ulottuville. TALOUSPÄÄLLIKKÖ© -palvelu on suoraviivaistettu ja sovitettu pienyrittäjän arkeen sopivaksi.

Nimensä mukaisesti TALOUSPÄÄLLIKKÖ©-palvelu tuo yrittäjän käyttöön oman, ammattimaisen talouspäällikön, joka ottaa sovitun osan vastuuta ja taakkaa yrittäjän harteilta talousasioissa. TALOUSPÄÄLLIKKÖ© tarjoaa juuri sellaista tietoa, mitä yrityksen kehittämisessä sillä hetkellä tarvitaan ja auttaa jäsentämään vuosittaista taloussuunnittelua. Ja kaikki tämä ilman yritykseen palkatun talouspäällikön suuria palkka- ja oheiskuluja.

TILIARJA TALOUSPÄÄLLIKKÖ© -palvelu koostuu:

  • Normaalista kirjanpidon ja kassanhallinnan hoidosta
  • Kuukausittain pidettävästä StarttiPalaverista, jossa arvioidaan edellisen kuukauden tulos ja kassa vs. budjetti sekä toimenpiteet alkavalle kuukaudelle
  • Kolmen kuukauden välein tehtävästä kvartaalianalyysistä
  • Vuosittaisen tilinpäätöksen teosta ja sen analysoinnista
  • Kerran vuodessa pidettävistä BisnesTyöpajasta ja BudjettiTyöpajasta, joissa suunnitellaan tulevan vuoden painopisteet.

Jos TILIARJA TALOUSPÄÄLLIKKÖ© -palvelu tuntuu hyödylliseltä oman yrityksesi vauhdittamisessa, niin soita Arja Hämäläinen 010 666 6433 tai meilaa arja.hamalainen@tiliarja.fi.